Kaikki sisältö, tekstit, ohjelmointi ja koordinointi on tekijänoikeuksilla suojattu ja ne omistaa Omega Pharma tai sen tytäryhtiö, ellei muuta nimenomaisesti mainita.

Tältä verkkosivulta ladattava materiaali (logot, kuvat yms.) on tarkoitettu median käyttöön Omega Pharman tai jonkun sen tytäryhtiön referenssien havainnollistamiseksi. Omega Pharma antaa ainoastaan luvan ladata, kopioida ja/tai julkaista ladattavaa materiaalia kuvaavaan, asianmukaiseen käyttöön. Mitään tässä mainittua kohtaa ei tule käsittää luvaksi käyttää mitään logoista tavaramerkkikäyttöön ja kaikki sellainen käyttö katsotaan tavaramerkkiloukkaukseksi ja siitä rangaistaan laissa säädetyllä tavalla.