Verkkosivuston käyttäjänä annat suostumuksesi siihen, että käytät verkkosivustoja omalla vastuullasi. Tämän sivuston materiaalia ei voi eikä saa käyttää minkäänlaiseen neuvontaan, ei myöskään investointeja koskevaan neuvontaan eikä verokysymyksiin tai juridisiin kysymyksiin.

Omega Pharma pyrkii kohtuullisin keinoin tarjoamaan oikeaa tietoa tällä verkkosivustolla ja muuttamaan ja päivittämään tätä tietoa tasaisin väliajoin, ilmoittamatta siitä etukäteen. Omega Pharma, sen johto ja henkilökunta sekä tällä verkkosivustolla mainitut kolmannet osapuolet eivät kuitenkaan anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria sitoumuksia tai takuita, että tämä verkkosivusto toimii virheettömästi tai häiriöttä ja on vapaa viruksista ja/tai että verkkosivuston sisältö on virheetön, kohtuullinen, tarkoituksenmukainen tai täydellinen. Omega Pharma nimenomaisesti pidättäytyy kaikesta vastuusta, joka koskee suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, sen laajimmassa merkityksessä, joka syntyy tämän verkkosivuston käytöstä tai verkkosivustoon liittyvästä käytöstä.

Jotkin tämän verkkosivuston lausumista ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia". Nämä lausumat sisältävät näihin kuitenkaan rajoittumatta lausumia strategisista vaihtoehdoista, tulevaisuuden strategioista ja näiden strategioiden odotetuista hyödyistä. Nämä lausumat perustuvat Omega Pharman tämänhetkisiin odotuksiin ja niitä sovelletaan valikoidusti sinä päivämääränä, jolloin lausuma annettiin. Omega Pharman todelliset tulokset voivat vaihdella huomattavasti niistä, jotka annetaan tai joihin viitataan tällaisissa tulevaisuuteen suuntautuvissa lausumissa. Riskit ja epävarmuustekijät, jotka voivat johtaa siihen, että todelliset tulokset vaihtelevat huomattavasti niistä, jotka annetaan tai joihin viitataan tällaisissa tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa, kuvataan Omega Pharman vuosiraportissa 31. joulukuuta 2005 päättyneelle vuodelle. Omega Pharma irtisanoutuu kaikista velvollisuuksista päivittää näiden riskitekijöiden kehitystä tai julkisesti tiedottaa joidenkin tässä mainittujen tulevaisuuteen suuntautuvien lausumien mahdollisesta tarkistuksesta tai tehdä korjauksia peilatakseen tulevia tapahtumia tai tulevaa kehitystä.

Näiltä verkkosivuilta pääsee kolmansien osapuolien verkkosivuille.
Omega Pharma, sen johto ja henkilökunta eivät anna mitään sitoumuksia tai takuita, jotka koskevat kolmansien osapuolien verkkosivuston sisältöä, tai siitä, että tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivostot noudattavat sovellettavia lakeja, sekä nimenomaisesti pidättäytyvät vastuusta, joka koskee suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, sen laajimmassa merkityksessä, joka syntyy kolmannen osapuolen verkkosivoston käytöstä.
Eriteltyjä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.